Author: Aleksander

5 pålitelige banker som tilbyr forbrukslån

Lån uten sikkerhet, som blant annet forbrukslån, tilbys av flere titalls ulike banker. Det kan være utfordrende å vite hvilke du kan stole på, og hvilke du skal styre unna. Tradisjonelle banker, som Nordea, DNB og Sparebank1, har eksistert i lang tid og er banker flere har et kundeforhold til i hverdagen.

Andre banker, som BB bank, Easybank og Nordax Bank er derimot nye banker færre kjenner til. Her får du en oversikt over fem banker som regnes som pålitelige tilbydere av lån uten sikkerhet.

Fakta om forbrukslån

Forbrukslån er en kategori lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. I denne kategorien finner du låneproduktene forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkortlån. Felles for disse er at bankene ikke krever noen egenkapital eller bolig å ta pant i for å innvilge lånet. Siden bankene ikke krever sikkerhet tar de en større risiko, og krever derfor en høyere rente. Hvor mye du kan låne i usikrede lån avhenger av hvilken lånetype du søker om.

Forbrukslån

 • Lån inntil 600 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 år
 • Kortere nedbetalingstid hvis ønskelig
 • Gjennomsnitt på 14,5 % effektiv rente
 • Ofte brukt til oppussing, refinansiering og investering

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Nedbetalingstid fra 1 måned til 5 år
 • Lån under 20 000 kroner må nedbetales innen 1 år
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på mellom 40 og 50 %

Mikrolån

 • Minste lånet på markedet
 • Lån inntil 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Effektiv rente ligger fra 200 % og oppover
 • Anbefalt at du nedbetaler ved neste lønning

Kredittkort

 • Ikke et direkte lån, men tilgang til en låneramme
 • Låneramme inntil 150 000 kroner med standard kort
 • Har en teoretisk nedbetalingstid på 5 år
 • Effektiv rente ligger mellom 15 og 25 %
 • Rentefri periode på inntil 45 dager etter kjøp
 • Reiseforsikring inkludert hos flere

Pålitelige banker som tilbyr lån uten sikkerhet

Skal du låne penger er det viktig å finne en bank du kan stole på. Du bør ha et kundeforhold til denne banken i opptil fem år, og må kunne stole på at alt er i orden. Lover og regler må bli fulgt og rentene bør ikke øke usaklig mye. Er du usikker på om en bank er pålitelig, er det verdt å undersøke om dette er en aktør lånemeglere samarbeider med. 

Tradisjonelle banker

Med tradisjonelle banker menes banker som ikke bare tilbyr lån og kreditt, men banker som nordmenn benytter seg av i det daglige. Lønnskonto, regningskonto, sparing og BSU er tilbud disse bankene har. Flere tilbyr også forsikring.

DNB, Nordea og Sparebank1 er alle tradisjonelle banker som er pålitelige. Du kan stole på at banken har kundens beste interesse i fokus. De jobber for at kundene skal være fornøyde, og kommer med tjenester som er etterspurte og nyttige.

DNB

 • Lån mellom 25 000 og 250 000 kroner
 • Mellom 1 og 5 års nedbetalingstid
 • Tilbyr refinansiering
 • Effektiv rente fra 14 %
 • Etableringsgebyr på 500 kroner

Nordea

 • Lån mellom 10 000 og 500 000 kroner
 • Mellom 1 og 5 års nedbetalingstid
 • Mulighet for refinansiering
 • Effektiv rente fra 12 %
 • Aldersgrense 21 år
 • Inntektskrav på 150 000 kroner i året

Sparebank1

 • Ingen øvre grense på lånesum
 • Individuell vurdering av hvor mye lån banken kan innvilge
 • 5 års nedbetalingstid
 • Effektiv rente fra 12,5 %
 • Aldersgrense 23 år

Forbruksbanker

Forbruksbanker er bankene som kun tilbyr banktjenester som lån, kreditt og i noen tilfeller sparing. Flere av disse bankene har blitt kritisert for dårlig praksis i henhold til utlån, spesielt knyttet til overvurdering av personers betjeningsevne og innvilgning av mer lån enn hva låntaker har kunnet håndtere.

Det finnes også forbruksbanker som følger regelverket knyttet til utlån, og spesielt utlån av usikrede lån. Disse bankene oppleves som pålitelige og gir kundene tilgang til informasjon om lån og kreditt gjennom nettbanker.

Bank Norwegian

 • Eneste utlåner som tilbyr inntil 600 000 kroner i usikret lån
 • Minste lånebeløp er 5 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 år
 • Tilbyr lån til refinansiering
 • Nominell rente mellom 7 og 17,5 %
 • Aldersgrense 23 år
 • 950 kroner i etableringsgebyr

Santander Consumer

 • Lån mellom 30 000 og 350 000 kroner
 • Nedbetalingstid mellom 1 og 5 år
 • Tilbyr lån til refinansiering
 • Nominell rente mellom 10,9 og 16,2%
 • Aldersgrense 23 år
 • Inntektskrav på 200 000 kroner i året

Andre kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån uten sikkerhet i Norge må du i tillegg til bankens egne kriterier om alder og inntekt møte et sett med kriterier fastsatt i lovverket

 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ikke ha betalingsanmerkninger
 • Og ingen pågående inkassosaker

Usikker på om du er medlem av folketrygden? Er du født i Norge blir du automatisk registrert i folkeregisteret og blir medlem av folketrygden. Er du ikke født i Norge blir du medlem gjennom å bo og jobbe i Norge. Har du bodd i Norge de siste tre årene blir du medlem av folketrygden. Det samme gjelder hvis du har jobbet i og skattet til Norge de siste tre årene.

Slik ser du hvilken bank som kan tilby det beste forbrukslånet

På dagens marked finnes det flere tilbydere av usikre lån. Både tradisjonelle banker og rene forbruksbanker tilbyr i dag en form for disse lånene. For å finne det tilbudet som passer din økonomi best, er det lurt å søke lån fra flere. Ved å søke lån fra flere tilbydere, eller benytte deg av en portal, får du flere tilbud å velge mellom. Når du har fått tilbud fra alle du har søkt lån hos, kan du begynne å sammenligne for å finne det beste lånet.

Sammenligning av priser

Når du skal sammenligne for å finne det beste tilbudet, er det flere faktorer du må se på. Renten er den de fleste er opptatt av. Lav rente betyr ofte lav totalkostnad, men du må ikke glemme å se på alle ekstra kostnader og hvor lenge du må betale ned på lånet. Høye gebyrer og lang betalingstid vil gjøre lånet dyrt, selv med en overkommelig rente. For å få en oversikt over hvor mye ekstra lånet vil koste, se på den effektive renten.

Nominell- og effektiv rente

Nominell rente er grunnrenten på lånet, og viser hva du betaler prosentvis årlig av det utestående beløpet. Enkelt forklart er nominell rente kun det du betaler i renter på lånet i løpet av et år. Effektiv rente derimot er grunnrenten pluss alle ekstra gebyrer, avgifter og ekstra kostnader. Den effektive renten er da det du faktisk ender opp med å betale for lånet i løpet av et år. Siden den effektive renten inkluderer flere faktorer enn den nominelle renten, ligger denne renten noen prosentpoeng over nominell rente.

Lånekalkulator og andre hjelpemidler

Før du skal søke forbrukslån uten sikkerhet er det en fordel å benytte seg av en lånekalkulator. Bankene er pliktet til å informere om renter og totale kostnader i denne kalkulatoren, som gir forbrukeren en god oversikt. Ved å bruke en kalkulator kan du se hvor mye det vil koste i måneden, samt hva den omtrentlige totale kostnaden vil bli. En ting du må være oppmerksom på ved bruk av en kalkulator, er at den har en forhåndsbestemt, gjennomsnittlig rente. Denne renten kan være lavere eller høyere enn hva du selv får tilbud om.

Et annet hjelpemiddel når du skal søke lån er låneportaler. Her kan du enkelt sammenligne den månedlige kostnaden på lånet, og hva slags rente hver enkelt bank tilbyr. Ved å sjekke en portal før du søker kan du utelukke banker som har for høy rente, eller som ikke kan tilby lån fordi du for eksempel ikke er medlem. Hjelpemidlene er designet for å gjøre det enklere for forbrukere å finne de beste tilbudene på markedet, og gjøre søknadsprosessen enklere for hver enkelt.

Greit å vite

Dette bør du vite om forbrukslån før en søker om det. Som navnet tilsier kan disse lånene brukes til forbruk. Med andre ord har ikke bankene noen innflytelse på hva en velger å bruke pengene på. Det kan derimot finnes noen unntak, som at banker ikke vil låne ut forbrukslån for egenkapital til bolig, eller for at pengene skal benyttes på nettspill og kasino. Lånene har også høyere rente enn lån med sikkerhet. Ifølge den norske loven skal usikre lån ikke ha en nedbetalingstid på mer enn fem år.

Siden forbrukslån og andre kreditter ikke har sikkerhet i eiendommer, er renten på disse lånene dyrere enn bolig- og billån hvor bankene kan ta pant. Dette gjøres for å kompensere for risikoen banken tar i tilfelle mislighold. Rentene på forbrukslån vil derfor alltid være høye, men det er bankene selv som bestemmer hvilket nivå de legger seg på. Noen banker kan ligge under 10 %, mens andre igjen over 20 %. Det er derfor viktig å sammenligne renten før du takker ja til et lånetilbud.

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Kort behandlingstid, og dermed muligheten til å få pengene raskere inn på konto, er noen av fordelene med forbrukslån. Du står også fritt til å velge selv om du vil bruke pengene for eksempel på ferie, forbruksvarer eller oppussning. Noen velger også å bruke forbrukslån for å samle annen usikker gjeld eller flere kredittkort til ett. Dette kan lønne seg over tid. Du velger selv hvor mye man ønsker å låne, opp mot 500 000 kroner. Du velger også hvor raskt du har mulighet til å betale ned, inntil fem år.

Høyere renter og lang nedbetalingstid på små lån kan er et par ulemper ved forbrukslån. Lånene har ikke en rentefri periode som kredittkort har. Hvis du kan betale tilbake innen rentefri periode er over, vil det ikke lønne seg å ta opp forbrukslån for å dekke ekstra kostnader for en kort periode. I noen tilfeller kan du også få innvilget nedbetaling på over fem år, typisk ved refinansiering. Da kan det fort bli dobbelt så dyrt som det opprinnelige lånebeløpet var på.

Samle smålån og kredittkort

Hvis du har flere små lån og kredittkort kan det fort være lønnsomt å samle disse til ett og samme lån – det sparer deg for både renter og gebyrer. Forbrukslånno har en fin oversikt over når og hvor det kan lønne seg med forbrukslån. Refinansiering er et av punktene. Når du betaler til flere aktører har du kanskje ikke mulighet til å betale mer enn minstebeløpet. Dette dekker ofte kun renter og litt avdrag. Det vil da ta lang tid å betale ned gjelden, og det blir fort dyrt.

Dette bør du unngå

Når du først skal søke forbrukslån er det flere ting du burde tenke på, og flere ting du burde unngå. Unngå å søke om et lite beløp for å dekke en ekstra høy regning akkurat den måneden. Det finnes andre muligheter som er billigere og bedre. Ikke ta opp lån for å dra på ferie – det kan bli dyrt når du kommer hjem igjen. Og unngå lang nedbetalingstid. Jo lenger tid du bruker på å betale ned et lån, dess mer betaler du i renter, og dess dyrere blir totalsummen på lånet.

En oppsummering

Forbrukslån kan være både nyttig og nødvendig. Hvis du først har behov for det, er det greit å vite hva du bør og ikke bør gjøre. Det er viktig å ha en god oversikt over økonomien, slik at du ikke låner mer enn du har mulighet til å betale tilbake. Sammenlign alle tilbudene du får og velg tilbudet med lavest effektiv rente. Det vil gjøre lånet billigere, for du betaler mindre i renter. Velg også den korteste nedbetalingstiden du har mulighet til å betjene.