5 pålitelige banker som tilbyr forbrukslån

Lån uten sikkerhet, som blant annet forbrukslån, tilbys av flere titalls ulike banker. Det kan være utfordrende å vite hvilke du kan stole på, og hvilke du skal styre unna. Tradisjonelle banker, som Nordea, DNB og Sparebank1, har eksistert i lang tid og er banker flere har et kundeforhold til i hverdagen.

Andre banker, som BB bank, Easybank og Nordax Bank er derimot nye banker færre kjenner til. Her får du en oversikt over fem banker som regnes som pålitelige tilbydere av lån uten sikkerhet.

Fakta om forbrukslån

Forbrukslån er en kategori lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. I denne kategorien finner du låneproduktene forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkortlån. Felles for disse er at bankene ikke krever noen egenkapital eller bolig å ta pant i for å innvilge lånet. Siden bankene ikke krever sikkerhet tar de en større risiko, og krever derfor en høyere rente. Hvor mye du kan låne i usikrede lån avhenger av hvilken lånetype du søker om.

Forbrukslån

 • Lån inntil 600 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 år
 • Kortere nedbetalingstid hvis ønskelig
 • Gjennomsnitt på 14,5 % effektiv rente
 • Ofte brukt til oppussing, refinansiering og investering

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Nedbetalingstid fra 1 måned til 5 år
 • Lån under 20 000 kroner må nedbetales innen 1 år
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på mellom 40 og 50 %

Mikrolån

 • Minste lånet på markedet
 • Lån inntil 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Effektiv rente ligger fra 200 % og oppover
 • Anbefalt at du nedbetaler ved neste lønning

Kredittkort

 • Ikke et direkte lån, men tilgang til en låneramme
 • Låneramme inntil 150 000 kroner med standard kort
 • Har en teoretisk nedbetalingstid på 5 år
 • Effektiv rente ligger mellom 15 og 25 %
 • Rentefri periode på inntil 45 dager etter kjøp
 • Reiseforsikring inkludert hos flere

Pålitelige banker som tilbyr lån uten sikkerhet

Skal du låne penger er det viktig å finne en bank du kan stole på. Du bør ha et kundeforhold til denne banken i opptil fem år, og må kunne stole på at alt er i orden. Lover og regler må bli fulgt og rentene bør ikke øke usaklig mye. Er du usikker på om en bank er pålitelig, er det verdt å undersøke om dette er en aktør lånemeglere samarbeider med. 

Tradisjonelle banker

Med tradisjonelle banker menes banker som ikke bare tilbyr lån og kreditt, men banker som nordmenn benytter seg av i det daglige. Lønnskonto, regningskonto, sparing og BSU er tilbud disse bankene har. Flere tilbyr også forsikring.

DNB, Nordea og Sparebank1 er alle tradisjonelle banker som er pålitelige. Du kan stole på at banken har kundens beste interesse i fokus. De jobber for at kundene skal være fornøyde, og kommer med tjenester som er etterspurte og nyttige.

DNB

 • Lån mellom 25 000 og 250 000 kroner
 • Mellom 1 og 5 års nedbetalingstid
 • Tilbyr refinansiering
 • Effektiv rente fra 14 %
 • Etableringsgebyr på 500 kroner

Nordea

 • Lån mellom 10 000 og 500 000 kroner
 • Mellom 1 og 5 års nedbetalingstid
 • Mulighet for refinansiering
 • Effektiv rente fra 12 %
 • Aldersgrense 21 år
 • Inntektskrav på 150 000 kroner i året

Sparebank1

 • Ingen øvre grense på lånesum
 • Individuell vurdering av hvor mye lån banken kan innvilge
 • 5 års nedbetalingstid
 • Effektiv rente fra 12,5 %
 • Aldersgrense 23 år

Forbruksbanker

Forbruksbanker er bankene som kun tilbyr banktjenester som lån, kreditt og i noen tilfeller sparing. Flere av disse bankene har blitt kritisert for dårlig praksis i henhold til utlån, spesielt knyttet til overvurdering av personers betjeningsevne og innvilgning av mer lån enn hva låntaker har kunnet håndtere.

Det finnes også forbruksbanker som følger regelverket knyttet til utlån, og spesielt utlån av usikrede lån. Disse bankene oppleves som pålitelige og gir kundene tilgang til informasjon om lån og kreditt gjennom nettbanker.

Bank Norwegian

 • Eneste utlåner som tilbyr inntil 600 000 kroner i usikret lån
 • Minste lånebeløp er 5 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 år
 • Tilbyr lån til refinansiering
 • Nominell rente mellom 7 og 17,5 %
 • Aldersgrense 23 år
 • 950 kroner i etableringsgebyr

Santander Consumer

 • Lån mellom 30 000 og 350 000 kroner
 • Nedbetalingstid mellom 1 og 5 år
 • Tilbyr lån til refinansiering
 • Nominell rente mellom 10,9 og 16,2%
 • Aldersgrense 23 år
 • Inntektskrav på 200 000 kroner i året

Andre kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån uten sikkerhet i Norge må du i tillegg til bankens egne kriterier om alder og inntekt møte et sett med kriterier fastsatt i lovverket

 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ikke ha betalingsanmerkninger
 • Og ingen pågående inkassosaker

Usikker på om du er medlem av folketrygden? Er du født i Norge blir du automatisk registrert i folkeregisteret og blir medlem av folketrygden. Er du ikke født i Norge blir du medlem gjennom å bo og jobbe i Norge. Har du bodd i Norge de siste tre årene blir du medlem av folketrygden. Det samme gjelder hvis du har jobbet i og skattet til Norge de siste tre årene.